Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 7
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Sử dụng lệnh G31 trong Mach3
Nội dung

Màn hình cài đặt Probe trong Mach3
Đấu dây cho Probe trên Breakout Board
Sử dụng lệnh G31

Màn hình cài đặt Probe trong Mach3

Config> Ports and Pins> Input Signals> Probe: Chọn chân pin số 10.

GCode G31

Màn hình cài đặt Probe trong Mach3

Đấu dây cho Probe trên Breakout Board

Lưu ý: Tham khảo thông số nhà sản xuất trước khi thực hiện.

GCode G31

Đấu dây cho Probe trên Breakout Board

Sử dụng lệnh G31

Chuyển đến màn hình MDI.

G31 Z0 F100

GCode G31

Sử dụng lệnh G31 trong màn hình MDI

Rà bằng tay (Manual Jogging):

Nhấn phím TAB cho phép hiện/tắt cửa sổ Jogging. Chon Slow Jog Rate 100% khi đầu dò cách xa phôi. Khi đầu dò tới gần vị trí phôi chon Slow Jog Rate giá trị nhỏ - thường là 2% đến 5% sao cho mỗi lần dịch chuyển tương ứng khoảng 0.01mm đến 0.02mm.

Áp dụng cho các trường hợp tìm vị trí cạnh phôi, tìm tâm đường tròn, tìm vị trí Z=0 trên phôi...

Chú ý:
Không nên sử dụng mép dao cắt để rà vị trí tọa độ x,y vì rất dễ gãy dao!
Sử dụng đầu dò để tìm tọa độ cạch của phôi hoặc tâm đường tròn.

Keywords: Lenh G31 trong Mach3; Mach3 Manual Jogging G31; How does G31 work in Mach3; G31 in Mach3; Mach3 G31; Cài đặt Probe trong mach3; Set up Probe in Mach3;

TOP