Đường chạy dao Surface High Speed

Các đường chạy dao HST là tập hợp các phương pháp gia công được thiết kế đặc biệt khi gia công mặt cong hay vật thể không gian.

 • Chúng được thiết kế để tạo ra các đường chạy dao trơn mượt tại các khúc cua hay góc nhọn hoặc nơi đương chạy dao gián đoạn. Điều đó làm giảm sự va đập giữa dao cắt và phôi, làm giảm thời gian gia công và cải thiện chất lượng bề mặt gia công.
 • Tối ưu các chuyển động liên kết giữa các đường chạy dao cũng như đường chạy dao ăn vào phôi và thoát ra.

Điểm nữa là đường chạy dao HST cho phép định nghĩa và kiểm tra va chạm của chuôi dao và phôi.

Đường chạy dao HST gồm đường chạy dao thô và tinh, bao gồm:

Đường chạy dao thô (Roughing):
 • Core Rough
 • Area Clearance (Rough)
 • Rest Mill (Rough)
 • Opti Core (Rough)
 • OptiArea (Rough)
 • OptiRest (Rough)

Đường chạy dao tinh (Finishing):
 • Waterline
 • Scallop
 • Horizantal Area
 • Raster
 • Pencil
 • Spiral
 • Radial
 • Hybrid
 • Project
Thí dụ: đường chạy dao HST Core Rough:
  MasterCam Core Rough Mill knet.vn

  HST Core Rough Mill

  MasterCam Core Rough Mill knet.vn

  HST Core Rough- Simulation

  MasterCam Core Rough Mill knet.vn

  HST Core Rough- Milling