Giới thiệu MasterCam

 • Phần mềm thiết kế và gia công trên máy CNC.
 • Thực hiện trên các đối tượng:
 • Phôi (Stock).
 • Bản vẽ chi tiết (Part).
 • Đường chạy dao (Toolpath: Rough & Finish).
 • Sử dụng Simulator để mô phỏng quá trình gia công trên máy tính & xuất file .NC
 • Dao cắt và máy CNC (Tool & CNC Machine).

Chúng tôi sẽ giới thiệu từng đối tượng trên qua tài liệu Online này.


Phôi (Stock)
  Chọn kích thước phôi gần với chi tiết gia công cuối cùng nhất và chọn loại vật liệu phôi. Lưu ý đến việc kẹp phôi trên máy CNC trong công đoạn này.
Bản vẽ chi tiết (Part)
  Có thể là bản vẽ 2D hoặc 3D. Có thể vẽ thiết kế trực tiếp trên MasterCam hay import từ AutoCAD hay các phần mềm thiết kế tương thích. Bản vẽ thiết kế chi tiết cùng với kích thước phôi là cơ sở để tạo ra các đường chạy dao.
Đường chạy dao (Toolpath)
  Về căn bản đường chạy dao dù phức tạp đều tạo ra từ việc chạy giao giữa 2 điểm trong mặt phẳng (2D) hoặc không gian (3D), và hướng của dao cắt trong không gian. Một đường chạy dao hoàn chỉnh sẽ là tập hợp của vô số các điểm và hướng dao cắt trong không gian. Trên máy phay đứng 3 trục XYZ thì nếu các điểm của đường chạy dao nằm trong cùng một mặt phẳng XY thì ta có đường chạy dao 2D, nếu có một điểm nằm ngoài mặt phẳng thì là đường chạy dao 3D.
 • Đường chạy dao thô (Rough): Mục đích lấy đi phần lớn lượng phôi cần gia công và để lại lượng dư gia công nhỏ sau khi cắt.
 • Đường chạy dao hoàn thiện (Finish): Lấy đi lượng dư gia công còn lại và tạo độ chính xác về kích thước và độ bóng bề mặt gia công.
Sử dụng Simulator để mô phỏng quá trình gia công
  Mô phỏng quá trình gia công, kiểm tra dao vướng (đụng) phôi, kiểm tra độ chính xác bề mặt gia công...
Dao cắt (Tool) và Máy CNC (Machine)
  Từ vật liệu phôi và kiểu đường chạy dao ta có thể chọn được loại dao tương ứng cho mỗi máy gia công CNC. Tài liệu này giới hạn Máy phay (khắc) CNC.

Thí dụ:

Phôi (Stock)

Bản vẽ chi tiết (Part) và định nghĩa phôi

Đường chạy dao (Toolpath)

Sử dụng Simulator để mô phỏng quá trình gia công trên máy tính & xuất file .NC

Dao cắt và máy CNC (Tool & CNC Machine)

Sản phẩm sau gia công