Sử dụng G54...G59 trong MasterCam | Biên dịch Gcode với G54...G59 trong MasterCam như thế nào?

Các lệnh G54 đến G59 sử dụng để chuyển tới vị trí gá phôi tương ứng (Work offset 0...5) hay cũng chính là Fixtures trong Mach3.

G54 là mặc định và thường khi biên dịch file Gcode sẽ có dòng lệnh giống như sau:

N116 G0 G90 G54 X0. Y12.175 S800 M3

Thí dụ cần MasterCam biên dịch đường chạy dao sau với G57. Minh họa như sau:

 • Bên trái là đường chạy dao mặc định sử dụng G54.
 • Bên phải là đường chạy dao đã sửa đổi sử dụng G57 (tương ứng Work offset #3).
Biên dịch MasterCam với G54...G59

Biên dịch MasterCam với G54...G59

Các bước thực hiện- Cách 1
 • Chọn Parameters
 • Chọn Plane WCS
 • Đánh dấu vào Work offset
 • Gõ vào 3
 • Nhấn OK
 • Chọn Update just operation...
Biên dịch MasterCam với G54...G59

Biên dịch MasterCam với G54...G59

Các bước thực hiện- Cách 2
 • Chọn các đường chạy dao (có thể chọn nhiều đường chạy dao đồng thời)
 • Bấm chuột phải, chọn Edit selected operations
 • Chọn Renumber work offsets
 • Gõ vào Starting work offset number: 0 (0=G54, 1=G55...) và Work offset number increment = 0
 • Nhấn OK (nhớ đánh dấu Overwrite work offset...)