Thư viện> Chương trình Mach3/ Phần mềm Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 2
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code

Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code

Soạn thảo trong cửa sổ Mach3: Operator> VB Sript Edit

'Giả sử tọa độ đầu dao là XYZ(0,0,25)
'Vị trí đầu dò (probe) tại tọa độ XY(100, 20)
Code "G0 X100 Y20" 'Di chuyển đến vị trí đầu dò
While IsMoving() 'Đảm bảo lệnh di chuyển hoàn tất
Wend
'Trước tiên sử dụng G31 với feedrate tốc độ cao
Code "G31 Z-10 F200"
While IsMoving() 'Đảm bảo lệnh di chuyển hoàn tất
Wend
traloi = MachMsg("G31 di chuyển nhanh kết thúc", "M779 Tự động căn dao", 0)
'G31 chuyển động chậm
z = GetOEMDRO(802) 'lưu giá trị tọa độ Z hiện thời
Code "G0 Z" &(z+1) 'Lùi 1mm tọa độ Z
Code "G31 Z-10 F25" 'G31 chuyển động chậm
While IsMoving() 'Đảm bảo lệnh di chuyển hoàn tất
Wend
traloi = MachMsg("G31 di chuyển chậm kết thúc", "M779 Tự động căn dao", 0)
'Chuẩn tọa độ Z
SetOEMDRO(802, 0) 'gán chuẩn tọa độ (trong ví dụ này là 0) là tọa độ Z của mặt trên của đầu dò. Bạn có thể thay 0 bằng giá trị thích hợp!
'Kết thúc

Copy »

Mach3 macro

Mach3 macro- G31 căn dao tự động


Keywords: Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code; Sử dụng G31 trong Mach3 macro Tự động căn tọa độ dao cắt;

TOP