Sản phẩm
Chuyên Phay và Khắc CNC trên vật liệu đồng thau, đồng đỏ.

Số 2B, ngõ 132/36 Đường Cầu giấy, Hà nội
ĐT: 0084(0)98-206-4239
Email: cs@knet.vn

gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội

Hình 1: Khuôn đồng ép nhiệt gia công trên máy CNC

gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội

Hình 2: Khuôn đồng ép nhiệt gia công trên máy CNC

gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội

Hình 3: Quá trình gia công trên máy CNC


Keywords: Gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi; gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội; Khuon dong ep nhiet; Khuôn đồng ép nhiệt; Khuon ep nhiet; Khuôn ép nhiệt;

TOP