Quá trình gia công khắc CNC

Ví dụ minh họa quá trình gia công khắc CNC

Số 2B, ngõ 132/36 Đường Cầu giấy, Hà nội
ĐT: 0084(0)98-206-4239
Email: cs@knet.vn


Trong thí dụ này chúng ta sẽ khắc chữ "W" có chiều cao 5mm trên vật liệu đồng thau (brass).

gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội; chuyên gia công CNC khuôn đồng tại Hà nội;

Hình 1: Ví dụ minh họa quá trình gia công khắc CNC.

Chuẩn bị gia công

  • Phôi đồng tiết diện 10mm x 10mm
  • Dao khắc V30 độ 0.5mm
  • Dao khắc V30 độ 0.1mm
  • Dao phay hợp kim 3 me 4mm
  • Kính bảo hộ
  • Kính lúp
gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội; chuyên gia công CNC khuôn đồng tại Hà nội;

Hình 2: Phôi đồng vàng, dao cắt, kính bảo hộ, kính lúp.

Mô phỏng quá trình gia công

  • Khắc thô, sử dụng dao khắc V30 độ 0.5mm [F=500mm/min; S=18000rpm; P=50mm/min; D=0.5mm]
  • Khắc tinh, sử dụng dao khắc V30 độ 0.1mm [F=200mm/min; S=24000rpm; P=50mm/min; D=0.2mm]
  • Sử dụng dao phay hợp kim 3 me 4mm cắt thô và tinh đường contour quanh chữ "W" [F=200mm/min; S=12000rpm & S=18000rpm; P=50mm/min; D=0.5mm]
gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội; chuyên gia công CNC khuôn đồng tại Hà nội;

Hình 3: Mô phỏng quá trình gia công khắc & phay chữ "W".

Gia công chi tiết

gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội; chuyên gia công CNC khuôn đồng tại Hà nội;

Hình 4: Khắc thô CNC.

gia cong khuon dong ep nhiet tai ha noi - gia công khuôn đồng ép nhiệt tại hà nội; chuyên gia công CNC khuôn đồng tại Hà nội;

Hình 5: Màn hình gia công Mach3 CNC.


Keywords: Khuon dong; Khuôn đồng; Khuon ep nhiet; Khuôn ép nhiệt; Hot stamping brass mold; Khắc khuôn đồng như thế nào?; Làm thế nào để khắc khuôn đồng; Khuôn đồng ép nhiệt được làm như thế nào?;

TOP