Thư viện> MasterCam

server_content_left_first_line

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_begin

location_current_id_end

Online: 7
Đường chạy dao Surface High Speed
Đường chạy dao Surface High Speed

Các đường chạy dao HST là tập hợp các phương pháp gia công được thiết kế đặc biệt khi gia công mặt cong hay vật thể không gian.

 • Chúng được thiết kế để tạo ra các đường chạy dao trơn mượt tại các khúc cua hay góc nhọn hoặc nơi đương chạy dao gián đoạn. Điều đó làm giảm sự va đập giữa dao cắt và phôi, làm giảm thời gian gia công và cải thiện chất lượng bề mặt gia công.
 • Tối ưu các chuyển động liên kết giữa các đường chạy dao cũng như đường chạy dao ăn vào phôi và thoát ra.

Điểm nữa là đường chạy dao HST cho phép định nghĩa và kiểm tra va chạm của chuôi dao và phôi.

Đường chạy dao HST gồm đường chạy dao thô và tinh, bao gồm:

Đường chạy dao thô (Roughing):
 • Core Rough
 • Area Clearance (Rough)
 • Rest Mill (Rough)
 • Opti Core (Rough)
 • OptiArea (Rough)
 • OptiRest (Rough)

Đường chạy dao tinh (Finishing):
 • Waterline
 • Scallop
 • Horizantal Area
 • Raster
 • Pencil
 • Spiral
 • Radial
 • Hybrid
 • Project
Thí dụ: đường chạy dao HST Core Rough:
  MasterCam Core Rough Mill knet.vn

  HST Core Rough Mill

  MasterCam Core Rough Mill knet.vn

  HST Core Rough- Simulation

  MasterCam Core Rough Mill knet.vn

  HST Core Rough- Milling


Keywords: Surface High Speed; Duong chay dao Surface High Speed Mastercam;

TOP