Thư viện> Ngôn ngữ G-Code

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

location_current_id_end

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp
Online: 1
Bảng các thông số
Bảng các thông số (tham số) GCode
 • X...: Tham số tọa độ trục x
 • Y...: Tham số tọa độ trục y
 • Z...: Tham số tọa độ trục z
 • A...: Tham số tọa độ trục a
 • B...: Tham số tọa độ trục b
 • C...: Tham số tọa độ trục c

 • S...: Tham số tốc độ quay trục chính
 • F...: Tham số tốc độ chạy dao khi cắt
 • T...: Tham số số hiệu dao cắt
 • H...: Tham số chiều dài chuôi dao

 • I...: Tham số tọa độ lệch tâm theo x cho cung tròn
 • J...: Tham số tọa độ lệch tâm theo y cho cung tròn
 • R...: Tham số bán kính cho cung tròn hoặc tọa độ z rút mũi khoan

Keywords: Bảng các thông số GCode; GCode parameters;

TOP