Thư viện> Chương trình Mach3/ Phần mềm Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 11
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Cách tính thông số Stepper các trục XYZ và trục A trong Mach3

Thông số động cơ bước (theo thông số nhà sản xuất):

  • Steps/Rev: 200 (200 bước trên 1 vòng quay)
  • Degs/Step: 1.8 (Mỗi bước động cơ quay được 1.8 độ = 360 độ / 200 bước)

Thông số bộ điều khiển driver (theo thông số nhà sản xuất):

Các driver thường cho phép cài đặt chế độ vi bước 400, 800, 1600, 3200...

  • Pulses/Rev: 1600 (Giả sử chọn chế độ 1600)
  • Pulses/Step: 8 ( = 1600 / 200 bước)

Cách tính stepper trong mach3; Công thức tính stepper trong mach3

Công thức tính Stepper cho động cơ bước và driver ở trên - Trục XYZ

Step per = MicroStep/1mm

Giả sử vitme trục X có bước d=4mm (mỗi vòng của trục vitme dịch chuyển được 4mm), và tỉ số truyền từ trục động cơ bước sang trục vitme là n=1/2.

  • Với trục X ta có: Vi bước (Microsteps) là 8; d=4mm và n=1/2
  • Steps per (trục X)= 200 x 8 /4/(1/2)= 1600 / 4 x 2 = 800
  • Velocity là vận tốc chuyển động tối đa mong muốn (lưu ý vận tốc càng cao thì momen của động cơ bước càng thấp và khả năng động cơ bị trượt có thể xảy ra (loosing step).
  • Acceleration là tốc độ thay đổi vận tốc lớn nhất (gia tốc).

Công thức tính Stepper cho động cơ bước và driver ở trên - Trục A

Step per = MicroStep/1Degree

  • Steps per (trục A)= 8 /1.8 = 4.4444 (= Pulses/Step chia cho Degs/Step)

Keywords: Cài đặt thông số trục XYZA; Cài đặt thống số trục A; Cách tính stepper trục XYZ và A; Công thức tính stepper cho các trục XYZ và A; Cách tính stepper trong Mach3; Công thức tính stepper trong Mach3;

TOP