Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 4
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Thí dụ 1 - Chương trình chính gọi chương trình con 8 lần để thực hiện khoan 8 lỗ cách đều:


Sử dụng biến như tham số tới chương trình conThực hiện trên Mach3

Sử dụng biến như tham số tới chương trình conThực hiện trên Mach3Sử dụng biến như tham số tới chương trình conThí dụ 2 - Chương trình con gọi chương trình con thực hiện khoan 8 x 8 = 64 lỗ cách đều:

Sử dụng biến như tham số tới chương trình conThực hiện trên Mach3

Sử dụng biến như tham số tới chương trình conThí dụ 3 - Thay câu lệnh trong chương trình con O0101 ta sẽ phay được các lỗ cách đều:Kết luận:

  • Khai bao biến trong chương trình chính.

  • Sử dụng biến như tham số chương trình con.

  • Ta phải kiểm soát hoàn toàn việc thay đổi giá trị biến: trước khi gọi chương trình con hay sau khi kết thúc chương trình con.Keywords: Sử dụng biến như tham số tới chương trình con; Su dung bien nhu tham so toi chuong trinh con;

TOP