Thư viện

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 3
Chương trình Mach3/ Phần mềm Mach3
Mach3

Giống như Fanuc, chương trình Mach3 chạy các chương trình là mã G-Code, chuyển chúng thành các tín hiệu điều khiển các động cơ trục chính, động cơ bước hay động cơ servo nhằm tạo ra chuyển động tương đối giữa dao cắt và phôi. Từ đó phôi được cắt để tạo thành sản phẩm theo thiết kế.

 • Mach3 không phải là phần mềm thiết kế như các phần mềm CAD khác.
 • Mach3 có thể chạy có kết nối với máy CNC hoặc ở chế độ không kết nối (off line).
 • Có thể chạy cả file .NC hoặc chạy từng dòng lệnh gõ vào từ bàn phím.
 • Cho phép dừng giữa chương trình. Người dùng có thể tiếp tục gia công sau đó.

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng mach3 trên Windows:

 • Hướng dẫn cài đặt
 • Hướng dẫn cấu hình chân pin và cài đặt thông số động cơ bước
 • Điều khiển tốc độ trục chính
 • Bảng thay dao
 • Sử dụng biến trong trong mach3
 • Chương trình con và vòng lặp
 • Thay đổi màn hình machscreen và macro
»Xem thêm

Lưu ý: Người sử dụng cần nắm được cách sử dụng các câu lệnh G-Code khi sử dụng Mach3.


Keywords: Chuong trinh mach3; Chương trình mach3; Phan mem mach3; Phần mềm mach3; Mach3 CNC;

TOP