Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 3
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Lưu ý: việc thực hiện không đúng có thể dẫn tới việc gãy dao cắt hoặc phá hỏng chi tiết gia công hoặc đồ gá hoặc kết cấu máy hoặc gây ra các tai nạn cho con người. Cần sẵn sàng nhấn nút khẩn cấp Emergency ngay lập tức nếu quan sát thấy chuyển động của máy không như mong muốn!

Hai trường hợp thường gặp khi chương trình đang chạy bi ngưng:

  • Do mất điện đột ngột, hoặc ngưng do một lỗi bất kỳ từ phần cứng hay phần mềm. Trường hợp này có thể bạn phải dò lại vị trí tương đối của đầu dao và phôi giống như lúc bắt đầu chạy (vì tọa độ đầu dao có thể Mach3 không kịp ghi lại tọa độ đầu dao ra file.
  • Do người sử dụng chủ động dừng khi chưa chạy hết file NC. Trường hợp này đơn giản hơn nếu người sử dụng ghi lại trạng thái các tọa độ trước khi thoát Mach3 và khi chạy tiếp tại vị trí bị ngắt ta không cần dò lại tọa độ đầu dao so với phôi.

A) 4 Bước thực hiện

  • Chọn dòng lệnh trong cửa sổ lệnh của chương trình
  • Nhấn nút Run From Here
  • Khi có thông báo: Press CycleStart for preparation move. Check Spindle thì nhấn CycleStart
  • Lựa chọn thông số tương ứng trong cửa số Preparation Positioning:, nhấn OK để bắt đầu chạy từ dòng lệnh đã lựa chọn

B) Các bước

1) Xác định vị trí của dòng lệnh cần thực hiện. Dùng chuột lựa chọn vào dòng lệnh tương ứng trong cửa sổ chương trình, khi thay đổi vị trí dòng lệnh thì giá trị trong Line cũng thay đổi tương ứng. Trong hình dưới chọn dòng lệnh.

G1 Z-15 trong cửa sổ lệnh, tương ứng với Line 12

2) Nhấn Run From Here như hình dưới đây

3) Khi có thông báo, nhấn Cycle Start

4) Cần chọn Start Spindle nếu như trục chính chưa bật, và gõ vào Rapid Height giá trị mong muốn - thí dụ gõ vào 2 nếu muốn trục Z kết thúc chuyển động nhanh từ tọa độ Z=2 (tức là từ Z=2 đến Z=-15 dao sẽ di chuyển theo giá trị F). Để an toàn hơn, có thể chọn Prep at feedrate để chuyển động dao cắt từ tọa độ Z=10 sẽ theo tốc độ dịch chuyển dao F. Điều này giúp người vận hành dễ quan sát và xử lý tuy nhiên không hiệu quả vì tốn thời gian. Nhấn OK để bắt đầu quá trình gia công.


Keywords: Mach3 chạy từ giữa chương trình; xử lý khi mach3 đang chạy bị ngắt; Mach3 Run From Here;

TOP