Thư viện

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

location_current_id_end

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp
Online: 3
Ngôn ngữ G-Code

G-Code

G-Code được sử dụng rộng rãi như là ngôn ngữ lập trình điều khiển số bằng máy tính (lập trình CNC). File chương trình NC là chuỗi lệnh thường bắt đầu bằng chữ G, tương ứng với một hay một chuỗi các hành động mà máy công cụ cần thực hiện.

  • Các lệnh G-Code, M-Code.
  • File G-Code.
  • Tạo file G-Code.
  • Chạy file G-Code.

Lần đầu xuất hiện vào những năm 1950 từ viện công nghệ Massachusetts (MIT). Ý tưởng là liên kết các điểm trong mặt phẳng hay trong không gian theo yêu cầu người lập trình.

File dữ liệu là file văn bản (text) có phần mở rộng *.nc. Máy CNC chạy các phần mềm điều khiển khác nhau có thể sẽ có sự khác nhau trong biên dịch lệnh (Siemens, Fanuc, Mazak, LinuxCNC, TurboCNC hay Mach3…).

Chương trình CNC là một tập hợp các lệnh G-Code được tạo ra bằng tay nhờ các trình soạn thảo như Notepad, hoặc từ các chương trình CADCAM như là ArtCAM, MasterCAM. Mỗi lệnh sẽ tương ứng với một hay chuỗi các hành động máy công cụ cần thực hiện: di chuyển đầu dao không cắt, di chuyển có cắt (đường thẳng hay cung tròn), hoặc một chuỗi các chuyển động để tạo ra một lỗ…


Keywords: gcode cnc; g code cnc; g-code cnc; lap trinh cnc; lập trình cnc; lap trinh gcode; lập trình gcode; tra cuu lenh gcode; tra cứu lệnh gcode;

TOP