Thư viện> Chương trình Mach3/ Phần mềm Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 7
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3

Khai báo biến

Sử dụng ký hiệu ten_bien=gia_tri với điều kiện tên biến là một số nguyên có giá trị từ 1 đến 10320. Không cần khai báo mà chỉ cần gán giá trị cho biến là có thể sử dụng.

#ten_bien_so_nguyen=gia_tri

Thí dụ:

N100 #2=100.0
N110 G0 X#2

Câu lệnh #2=100.0 định nghĩa biến 2 và gán giá trị của nó là 100. Câu lệnh G0 X#2 có nghĩa di chuyển đến điểm X có tọa độ lưu trong biến 2. Nó tương đương với câu lệnh G0 X100.0

Mach3 sẽ báo lỗi nếu viết câu lệnh G0 X#2+25. Câu lệnh đúng sẽ là G0 X[#2+25].

Việc sử dụng các biến trong lập trình giúp cho việc sửa chữa các chương trình được uyển chuyển và nhanh chóng.


Keywords: Khai báo biến; Định nghĩa biến; khai bao bien; dinh nghia bien;

TOP