Thư viện> MasterCam

server_content_left_first_line

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_begin

location_current_id_end

Online: 1
Biên dịch với G54...G59 trong MasterCam

Sử dụng G54...G59 trong MasterCam | Biên dịch Gcode với G54...G59 trong MasterCam như thế nào?

Các lệnh G54 đến G59 sử dụng để chuyển tới vị trí gá phôi tương ứng (Work offset 0...5) hay cũng chính là Fixtures trong Mach3.

G54 là mặc định và thường khi biên dịch file Gcode sẽ có dòng lệnh giống như sau:

N116 G0 G90 G54 X0. Y12.175 S800 M3

Thí dụ cần MasterCam biên dịch đường chạy dao sau với G57. Minh họa như sau:

 • Bên trái là đường chạy dao mặc định sử dụng G54.
 • Bên phải là đường chạy dao đã sửa đổi sử dụng G57 (tương ứng Work offset #3).
Biên dịch MasterCam với G54...G59

Biên dịch MasterCam với G54...G59

Các bước thực hiện- Cách 1
 • Chọn Parameters
 • Chọn Plane WCS
 • Đánh dấu vào Work offset
 • Gõ vào 3
 • Nhấn OK
 • Chọn Update just operation...
Biên dịch MasterCam với G54...G59

Biên dịch MasterCam với G54...G59

Các bước thực hiện- Cách 2
 • Chọn các đường chạy dao (có thể chọn nhiều đường chạy dao đồng thời)
 • Bấm chuột phải, chọn Edit selected operations
 • Chọn Renumber work offsets
 • Gõ vào Starting work offset number: 0 (0=G54, 1=G55...) và Work offset number increment = 0
 • Nhấn OK (nhớ đánh dấu Overwrite work offset...)

Keywords: Sử dụng G54...G59 trong MasterCam

TOP