Phân biệt cân bằng tĩnhcân bằng động

Phân biệt cân bằng tĩnh và cân bằng động

.

Xét chuyển động của một trục trên 2 gối đỡ ổ bi ở 2 đầu.

Cân bằng động: là phương pháp cân bằng trục này bằng cách quay nhanh nó trên ổ đỡ và đo độ mất cân bằng bởi máy chuyên dụng. Sau đó đắp thêm vào hoặc khoét bớt đi các trọng lượng (hay khối lượng) gây mất cân bằng. Như vậy mất cân bằng động chỉ xảy ra khi trục chuyển động quay!

Cân bằng tĩnh: là phương pháp cân bằng trục này bằng cách đặt trục tại các góc quay bất kỳ và nó có thể cân bằng. Nếu xảy ra mất cân bằng đo trọng lượng người ta cũng đắp thêm vào hoặc khoét bớt đi các trọng lượng (hay khối lượng) gây mất cân bằng. Như vậy mất cân bằng tĩnh xảy ra khi trục không chuyển động quay!

Mất cân bằng động là nguyên nhân gây ra rung động, tiếng ồn và làm giảm tuổi thọ chi tiết chuyển động!
cân bằng động - cân bằng tĩnh

Hình 1: Giả sử trục đã cân bằng tĩnh

Nếu xuất hiện 2 khối lượng mất cân bằng tại vị trí X và nếu nó đối xứng qua tâm trục thì trục vẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh

cân bằng động - cân bằng tĩnh

Hình 2: Xuất hiện hai khối lượng mất cân bằng (cùng khối lượng và cách đối xứng qua tâm trục)

Nhưng khi chuyển sang cân bằng động thì hai khối lượng này sẽ sinh mô men và trục mất cân bằng động!

cân bằng động - cân bằng tĩnh

Hình 3: Trục mất cân bằng động!


Keywords: Cân bằng động; cân bằng tĩnh; phân biệt cân bằng động và cân bằng tĩnh; Phân biệt cân bằng tĩnh và cân bằng động;

TOP