Đai răng & pulley và tiếng ồn timing belt

Đai răng & pulley - Vấn đề tiếng ồn khi chuyển động Timing belt

.

Giả sử với một tốc độ vòng quay thiết kế xác định, số lần chuyển động vào ra của các răng sẽ có ảnh hưởng tới độ ồn khi chuyển động. Tần suất mỗi răng vào ra được xác định như sau:

(Số_răng_pulley x Số_vòng_quay) / 60

Những nguyên nhân gây ồn có thể là (đặc biệt thấy rõ trong các chuyển động có số_vòng_quay cao):
 • Va đập của đỉnh răng trên dây đai và đáy của các hốc trên pulley
 • Va đập của đỉnh răng trên pulley và đáy hốc trên đai răng
 • Va đập tại sườn các răng
 • Rung động ngang hay xoắn trên chiều dài đai răng
 • Rung động gây ra trên pulley
 • Ma sát sinh ra giữa vật liệu đai răng và pulley
Một số gợi ý có thể giảm thiểu tiếng ồn:
 • Gia công biên dạng răng trên pulley chính xác và ăn khớp với biên dạng đai răng
 • Giảm tốc độ của bản thân đai răng (chọn đường kính pulley nhỏ)
 • Chọn bề ngang của đai răng nhỏ nhất có thể
 • Triệt tiêu các nguồn gây rung động liên quan đến truyền động
 • Đảm bảo độ song song 2 trục pulley (không bị xoắn)
 • Đảm bảo 2 pulley không lệch nhau theo phương dọc trục
 • Điều chỉnh độ căng hợp lý

Keywords: Đai răng; pulley đai răng; Tiếng ồn chuyển động đai răng; Thiết kế đai răng;

TOP