Thư viện> MasterCam

server_content_left_first_line

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_begin

location_current_id_end

Online: 4
Phân biệt Gviews/CPlanes/TPlanes/WCS

View Manager và Plane Manager: Trung tâm của Gviews/ CPlanes/TPlanes/WCS

Trước hết MasterCam sử dụng tọa độ 3D để xác định các đối tượng gồm trục X, Y và Z. Trong quá trình sử dụng người dùng có thể sử dụng rất nhiều WCS (Work Coordinate System - Hệ tọa độ làm việc) nhưng chỉ tồn tại 1 hệ trục tọa độ duy nhất là hệ trục tọa độ máy (Machine Coordinate System).

video link: https://www.youtube.com/watch?v=9e3G9-6JOU4

Còn các mặt phẳng CPlane và TPlane thường sẽ nằm trên 1 trong các WCS.

Cùng tìm hiểu định nghĩa về Gviews/ CPlane/ TPlane và WCS.

WCS (Work Coordinate System): Hệ trục tọa độ làm việc được định nghĩa trong hệ trục tọa độ máy.

  Một WCS được xác định bởi:
 • Tọa độ gốc của WCS.
 • Mặt phẳng XY của WCS.
 • Để đơn giản ta hình dung mỗi WCS là một hệ trục tọa độ nhỏ (hay cục bộ) nằm trong hệ trục tọa độ máy mà nó được tạo ra bằng cách dịch chuyển gốc và xoay quang gốc nếu cần.

Gviews (Graphic views): Xác định góc nhìn tới toàn bộ hệ thống đồ họa. Hiểu đơn giản khi bạn đã có bản vẽ rồi bạn có thể xoay nó và nhìn nó từ các góc khác nhau. Một số Gviews được định nghĩa sẵn. Và bạn có thể tạo ra các định nghĩa Gviews mới:

 • Top
 • Front
 • Back
 • Bottom
 • Right
 • Left
 • Isometric

CPlanes (Construction Planes): Mặt phẳng mà tại đó bạn vẽ các đối tượng hình học. Mặt phẳng này là độc lập.

TPlanes (Tool Planes) :Mặt phẳng vuông góc với trục của dao cắt. Nó chỉ xuất hiện khi tạo các đường chạy dao Toolpaths. Nó xác định hướng của dao cắt. Phổ biến nhất là TPlane sẽ trùng với CPlane chẳng hạn như trong các đường chạy dao cho máy phay.

Gviews/WCS/CPlane and TPlane

Tạo một WCS mới có gốc tọa độ mới

Giả sử cần tạo WCS mới trên mặt phẳng màu đỏ và gốc màu xanh như hình (mặt phẳng song song với FRONT)

Tạo một WCS mới với gốc tọa độ mới

Các bước thực hiện:

 • Bấm vào WCS ở chân màn hình, chọn Dynamic WCS [▼]
 • Hình hệ trục tọa độ WCS sẽ dính vào con trỏ chuột và lời nhắc "Pick new origin position= Bấm chọn gốc tọa độ mới" [▼]
 • Sau khi chọn gốc tọa độ WCS ta có hình sau [▼]
 • Cần xoay ZY quay quanh trục X 90 độ để mặt phẳng XY trùng với mặt phẳng mong muốn: Khi có lời nhắc "Select gnomon axis..." di chuột tới trục Y sao cho WCS chỉ hiện thị 2 trục ZY thì bấm chuột (hình trước khi bấm chuột) [▼]
 • Sau khi bấm nếu ta di chuột mặt phẳng ZY sẽ xoay quanh trục X. Để vào đúng 90 độ, đánh 90 vào ô Rotation trong hội thoại phía trái [▼]
 • Cuối cùng chọn OK. Trong cửa sổ mới hiện ra bạn có thể đặt tên cho WCS mới và nhớ chọn "Set new origin" và bấm vào biểu tượng chuột phía trái để chọn gốc tọa độ [▼]

Thay đổi gốc tọa độ của 1 WCS đã có

 • Bấm WCS
 • Chọn View Manager
 • Chọn WCS theo tên
 • Bấm vào con trỏ trong khu Origin
 • Dịch chuyển gốc tọa độ 1 WCS: Chọn MAT_NGHIENG > Bấm vào con trỏ tại ô Origin (in view coordinates)

Xoay WCS quanh một trục của nó (X, Y hoặc Z)

 • Bấm WCS
 • Chọn Rotate WCS
 • Chọn 1 trục X hoặc Y hoặc Z
 • Gõ vào góc quay (âm hoặc dương)
 • Xoay một WCS quanh trục Y của nó 1 góc 30 độ

  Hình ảnh sản phẩm


Keywords: View Manager và Plane Manager: Trung tâm của CPlane/TPlane/WCS

TOP