Thư viện> Chương trình Mach3

server_content_left_first_line

location_current_id_begin

Cài đặt Mach3 trên máy tính PC
Thông số Mach3 cho máy phay CNC
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3
Cách tính thông số [Step per] các trục XYZ và trục A trong Mach3
Mach3-Rà vị trí phôivới lệnh G31
Chạy từng lệnh nhập từ bàn phím Mach3
Thí dụ biến như tham số chương trình con
Khai báo biến và tham chiếu biến trên Mach3
Điều khiển tự động tốc độ trục chính từ Mach3 qua biến tần
Chạy từ giữa chương trình NC trên Mach3 Run From Here
Cài đặt chiều cao rút dao lệnh khoan nhanh G73 trong Mach3 - Pullback
Tạo macro trong Mach3
Mach3 macro- G31 Auto Tool Zero Visual Basic Code
Mach3 và mọi thứ đã sẵn sàng nhưng không có tín hiệu ra các chân pin là vì sao?
Mach3 hiện tượng mất bước - loosing step
Mach3 - Vòng lặp

location_current_id_end

Online: 4
Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3

Chức năng Charge Pump trên breakout board và Mach3

Khi mở Mach3 để chạy, ngay khi đó Mach3 chưa hoàn toàn kiểm soát được tín hiệu ra các chân pins (mặc dù EStop có thể là một lựa chọn nhưng nó phải được bật sau khi Mach3 đã khởi động xong và kiểm soát tín hiệu ra chân pin).
Thêm nữa bản thân phần mềm Mach3 khi đang chạy và Windows có thể gặp lỗi . Khi đó EStop có thể vẫn ở trạng thái hoạt động, nhưng tín hiệu ra chân pin 17 được cấp theo tần số 12.5Khz (hay sau mỗi 1/12500 giây) và khi Windows gặp lỗi tín hiệu này sẽ dừng).
Ví dụ breakout board C11G có chức năng charge pump, người dùng có thể sử dụng hoặc không sử dụng chức năng này.

Sử dụng chức năng Charge Pump

  • Trên mach3 vào: Config> Ports & Pins > Output Signals
  • Charge Pump: Port =1; Pin= 17. Chọn Enabled.
  • Trên breakout board (thí dụ C11) mặc định jumper để chân 2-3 (mặc định) CHARGE PUMP= ON.

Charge Pump trên Mach3

Tắt chức năng Charge Pump (không khuyến khích)

  • Trên mach3 vào: Config> Ports & Pins > Output Signals
  • Charge Pump: Port =1; Pin= 17. Xóa chọn Enabled.
  • Trên breakout board (thí dụ C11) chuyển jumper từ chân 2-3 (mặc định) CHARGE PUMP= ON sang chân 1-2 CHARGE PUMP = OFF.
  • Cảnh báo: Nguy hiểm có thể xảy ra khi Mach3 khởi động hoặc khởi động lại khi EStop chưa ngắt, hoặc khi chương trình Mach3 đang chạy bị lỗi!

    Tuy nhiên việc bỏ qua chức năng Charge Pump cũng cho phép sử dụng chân pin 17 cho các mục đích khác!

Ngắt Charge Pump trên Mach3


Keywords: Mach3 Charge Pump; Breakout board charge pump Mach3;

TOP