Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng:Việc truy cập nội dung, hoặc sử dụng nội dung thông tin của trang thông tin điện tử này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Trường hợp bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng.Toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là xâm phạm quyền. Khi trích dẫn nội dung không vì mục đích thương mại, đề nghị ghi rõ nguồn trích dẫn http://www.knet.vnThông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không chủ động cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu các thông tin này bị công khai do truy cập trái phép.Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.Bạn có quyền chấm dứt sử dụng thông tin trên website này ngay khi bạn nhận thấy nó làm bạn không hài lòng. Mặt khác chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi mang tính xây dựng từ bạn nhằm mục đích nâng cao dịch vụ. Nếu bạn phát hiện dấu hiệu vi phạm bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi ngay khi có thể.Chúng tôi giữ quyền thay đổi, sửa đổi nội dung trên website bất cứ khi nào.
Đối tác:


Gửi thư điện tử: cs@knet.vn


Liên hệ:


Gửi thư điện tử: admin@knet.vn


Keywords:

TOP